25 Aralık 2022, Pazar

EMEKLİ ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİN NAKDİ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Emekli olup çalışmaya devam eden işçiler kısa çalışma ödeneği alamıyor diye biliyorum. Peki ücretsiz izne çıkarılmaları durumumda ücretsiz izne çıkarılanlar için verilen nakdi destekten faydalanabilecekler mi? 

EMEKLİ ÇALIŞANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN NAKDİ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ

Sizin de belirttiğiniz gibi emeklilerden işsizlik sigortası primi kesilmediğinden, emekliler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlar. 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesi ile 4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanununa Geçici 25. Madde eklenmiştir.  Bu eklenen geçici madde ile “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.” düzenlemesi kabul edilmiştir. Buna göre; 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla günlük 39,24TL ücret desteğinden yararlanabilecektir. Emeklilik aylığı alan işçiler bu ücret desteğinden de yararlanamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
X
X
X