25 Aralık 2022, Pazar

Yargı Kararları

AYŞE ÖĞRETMEN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/5/2019 tarihinde, Ayşe Çelik (B. No: 2017/36722) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Bir dönem sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan başvurucu, kamuoyunda “hendek olayları” olarak adlandırılan şiddet olaylarının yaşandığı sırada, ulusal ölçekli bir televizyon kanalında canlı olarak yayımlanan programa telefonla …

Daha fazla oku »

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BEKİR COŞKUN KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Bekir Coşkun’un bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12151) başvurucunun bir köşe yazısı nedeniyle aleyhine açılan ceza davasında hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmesinin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, ülke genelinde günlük yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi yazarıdır. Başvurucu, Gazetenin 4/7/2013 tarihli nüshasında İstanbul’da başlayıp …

Daha fazla oku »

7072 SAYILI KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/91 numaralı dosyada, 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İptal davasına konu edilen 7072 sayılı Kanun, olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK’nın TBMM tarafından onaylanması …

Daha fazla oku »

İŞYERİNDE SALGIN HASTALIĞA YAKALANMAK İŞ KAZASIDIR

21. Hukuk Dairesi 2018/5018 E. , 2019/2931 K. Somut olayda,tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı,Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın …

Daha fazla oku »

KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU YAPMADAN FESHE YÖNELMEK SON ÇARE İLKESİNE AYKIRIDIR

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/31276 K. 2017/19166 T. 28.11.2017 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Davalı İşveren Kısa Süreli Çalışma ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Yanı Sıra Fazla Çalışmaları Tamamen Kaldırmak İş Zamana Yaymak Gibi Uygulamalara Başvursaydı Toplu İşçi Çıkarmanın Önlenmesi ya da Çıkarılacak İşçi Sayısının Azaltılmasının …

Daha fazla oku »

BELİRSİZ ALACAK DAVALARIYLA İLGİLİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI VERİLEMEZ

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Esas No : 2016/6 Karar No :2017/5 ÖZET: İşçilik alacaklarının çok değişik tür ve nitelikte uyuşmazlık olarak mahkemeler önüne gelebileceği, aynı tür ve nitelikteki işçilik alacaklarında dahi her defasında alacağın belirli veya belirsiz olmasından söz edilmesinin mümkün olmayacağı, her bir somut olayın özelliğine göre mahkemelerin alacağın …

Daha fazla oku »

BELİRSİZ ALACAK DAVASI HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN REDDEDİLEMEZ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2016/22-1166 KARAR NO: 2019/576 *Alacak belirli olmasına rağmen belirsiz alacak davasına konu edilmesi durumunda ne yapılması gerektiği konusuna dönecek olursak; şartları bulunmamasına başka bir anlatımla talep edilecek alacak miktarının davanın açıldığı anda tam ve kesin bir biçimde belirlenmesinin mümkün olmasına rağmen belirsiz alacak davası …

Daha fazla oku »

ÖZEL OKUL VE DERSANE ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLEŞMESİ BELİRLİ SÜRELİDİR

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Esas No : 2017/1 Karar No : 2018/2 ÖZET: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, “en az bir takvim yılı süreli” sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumları …

Daha fazla oku »

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI USULE UYGUN DÜZENLENMEZSE GEÇERSİZDİR

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/25300 K. 2016/21744 T. 08.12.2016 * İŞÇİLİK ALACAKLARI KONUSUNDA ARABULUCULUK TUTANAĞINA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ ( İbra Tarihi İtibarıyla Sözleşmenin Sona Ermesinden Başlayarak En Az Bir Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Gerektiği – İbra Konusu Alacağın Türünün ve Miktarının Açıkça Belirtilmesi Ödemenin Hak Tutarına Nazaran …

Daha fazla oku »
X
X
X
X