18 Haziran 2020, Perşembe

ZORLAMA HAPSİ UYGULANMAMASI SURETİYLE YAŞAM HAKKI İHLALİ – Ö.T. BAŞVURUSU

Başvuru No: 2015/16029 Karar Tarihi: 19.02.2019

Başvuru, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Yasa
kapsamında zorlama hapsi uygulanması talebinin reddi suretiyle kişinin maddi ve manevi
varlığının koruma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. Başvurucunun kimlik bilgileri talep
üzerine gizli tutulmuştur. Mahkeme, başvuru üzerine Anayasa’nın 17. Maddesi bağlamında
inceme yapmış ve ihlal kararı vermiştir.

Başvurucu; koruma kararının geçerli olduğu beş ay içinde boşanma sürecinde olduğu eşi
tarafından darbedildiğini, buna rağmen derece mahkemelerinin yanlış değerlendirmeleri
sonucu zorlama hapsi talebinin reddedildiğini belirtmiştir.

Zorlama hapsi talebini reddeden derece mahkemesinin kararında koruma kararının
geçerliliğini yitirdiği tarihten sonraki eylemlerin zorlama hapsi için gerekçe olamayacağı
belirtilmesine karşın hangi eylem tarihinin esas alındığı konusunda hiçbir açıklama ve bilgi
bulunmadığı, başvurucunun ileri sürdüğü 9/11/2014 tarihli darp olayına ilişkin hiçbir
değerlendirme ve gerekçe ortaya konulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre karardaki gerekçelerin
başvurucunun maddi ve manevi varlığının korunması hakkı bağlamında ilgili ve yeterli
olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda başvurucunun maddi ve manevi varlığının
korunması hakkı kapsamında devlete ait pozitif yükümlülüklerin gereği gibi yerine
getirildiğinden söz edilemez.

Mahkeme Ö.T başvurunda Anayasa’nın 17. Maddesinde koruma altına alınan kişinin maddi
ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerektiğine
hükmetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir