25 Aralık 2022, Pazar

HUKUK ÖRGÜTLERİ : HAKİMLER AYŞE SARISU PEHLİVAN VE ORHAN GAZİ ERTEKİN YALNIZ DEĞİLDİR

Yargıçlar Sendikası Başkanı, Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ve Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı, Hakim Orhan Gazi Ertekin’in Twitter’da kişisel hesaplarından yaptıkları yaşamı savunan paylaşımları nedeniyle hedef gösterilmeleri ve sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından haklarında 11.05.2020 tarihinde soruşturma açılmasına hukuk örgütleri tepki götererek, yaşam hakkını savunan hakimler ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladılar.

Adalet İçin Hukukçular, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular,  Karşıyaka Hukukçular Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar (KAV), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu (ÖDAV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ortak bir yazılı açıklama yaparak hakim ve savcıların seslerinin kısılarak, örgütsüz bırakılmaları nedeniyle yargının daha da bağımlı hale getirilebildiği için bugünleri yaşamakta olduğumuzu belirterek,  hakimlerin ve savcıların daha fazla görüş açıklamasından yana olduklarını vurguladılar.

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan ve Hakim Orhan Gazi Ertekin ile dayananışma içerisinde ve yanında olduklarını açıklayan hukuk örgütlerinin açıklamasının tam metni şöyle:

 HAKİMLER AYŞE SARISU PEHLİVAN VE ORHAN GAZİ ERTEKİN YALNIZ DEĞİLDİR

Yargıçlar Sendikası Başkanı, Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ve Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı, Hakim Orhan Gazi Ertekin’in Twitter’da kişisel hesaplarından yaptıkları yaşamı savunan paylaşımları nedeniyle hedef gösterilmeleri sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından haklarında 11.05.2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. 14.05.2020 günü de Hakim ve Savcılar Kanunu’nun 77. Maddesi uyarınca hakkındaki soruşturma kapsamında Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilerek aynı kanunun 81. Maddesinde belirtilen en yüksek süre olan 3 ay görevden uzaklaştırmaya ilişkin tedbir kararı verilmiştir.

Hakimlerin sadece düşünce ve görüş paylaşımı yapmış olmaları nedeniyle sosyal medya üzerinden hedef gösterilerek bir linç kampanyası başlatılması sonrası HSK tarafından otomatik soruşturma ve tedbir kararı ile en yüksek süre uygulanarak görevden uzaklaştırma kararı verilmiş olması, Anayasanın 36. Maddesi ile tanımlanan masumiyet karinesine aykırıdır.

Hakim ve savcı örgütleri başkanı olan, düşüncesini açıklayan hakimlere yönelik halen devam eden tehdit boyutunu aşan bu linç kampanyasını yürütenler hakkında bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmaması ve olabilecekler için tedbir alınmaması, nefret söylemi ile şiddete çağrı yapanlar hakkında hareketsiz kalınmasıyla beraber değerlendirildiğinde her bir yurttaş için ayrıca korkutucudur.

Bu soruşturmalar, ülkenin aydın hakim ve savcılarının ifadelerini özgürce açıklayarak, sendika ve dernekleri ile örgütlenerek, kamuoyu yaratması yerine sadece trollerin, mafya babalarının, sahibinin sesi olanların konuşmasının, kamuoyu yaratmasının istendiğini göstermektedir. Bilimi ve eleştirel düşünceyi dışlayarak yaratılan bu kültürün topluma koronavirüsten daha zararlı olduğu, liyakat sahibi olanların ve bilimin baskılanmasının ülke için felaket olabileceği karantina günlerinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu süreçte yurttaşlarımız bilimin, aydınlığın ve serbest kürsünün değerini tekrar hatırlamıştır.

Tek taraflı kamuoyu oluşumu için sadece istenen kişi ve kesimlerin kanaat açıklayabildiği, linç kültürünün, hedef göstermenin yöntem ve hakim kültür olduğu bir ülke hasletimiz değildir.

Hakim ve savcıların seslerinin kısılarak, örgütsüz bırakılmaları nedeniyle yargının daha da bağımlı hale getirilebildiği için bugünleri yaşamakta olduğumuz bir gerçektir. Bu nedenle aşağıda imzası bulunan hukukçu örgütleri olarak, hakim ve savcıların daha fazla görüş açıklamasından yanayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle yargısal görevleri kaybetme korkusu nedeniyle hâkimleri kamu makamlarını ve politikaları eleştirmekten caydırma riski taşıyabilecek ifade hürriyetine müdahale niteliği taşıyacak müdahalelerin demokratik bir toplumda gerekli olamayacağı, yargı mensuplarına mutlak ve sınırsız bağlılık ve gizlilik kısıtlamaları getiren her tür ulusal kanun ya da başka türden mevzuatın ve uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetine dair 10. Maddesini ihlâl edeceğine ilişkin kararlarını hatırlatır, Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan ve Hakim Orhan Gazi Ertekin’in yanında olduğumuzu Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Adalet İçin Hukukçular,

Avukat Hareketi,

Avukatlar Sendikası,

Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG)

Çağdaş Hukukçular Derneği,

Demokrasi İçin Hukukçular (DİH),

Karşıyaka Hukukçular Derneği,

Kartal Hukukçular Derneği,

Katılımcı Avukatlar (KAV)

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu (ÖDAV),

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
X
X
X