25 Aralık 2022, Pazar

Herkese Yaygın, Güvenilir ve Ücretsiz Aşı!

Kovid-19 pandemisinden çıkış için insanlığa umut olan aşı; şirketlerin kâr hırsı, zengin ülkelerin aşı stokçuluğu yapması nedeniyle, yeni bir eşitsizliğe yol açtı. Aşılar daha üretilmeden, şirketlerle ön anlaşmalar yapıp; nüfuslarından katbekat fazla aşıyı rezerve eden gelişmiş ülkeler aşılamaya başlarken, yoksul ülkelerin çoğunda hâlâ tek doz aşı bile bulunmuyor. Yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Kanada her bir vatandaşı için 9 aşı satın alırken; bazı Afrika ülkelerinde her 13 kişiye 1 aşı düşmesinin, İsrail’in nüfusunun yüzde 35-40’ını aşılayıp; cezaevlerinde bulunan Filistinlileri aşılamamasının altında da, kapitalizmin yarattığı eşitsizlik, adaletsizlik ahlaksızlık ve vicdansızlık yatmaktadır. Kapitalizm, bugün, salgının küresel olarak kontrol altına alınmasını da engellemektedir. Yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Patent yasaları nedeniyle, aşı üretimi ve aşıya ulaşım, tekellerin insafına kalmaktadır. İnsan sağlığı, kar hırsına teslim edilemez. Aşı, tüm ülkelere eşit paylaştırılmalı; aşıda patent hakkı askıya alınmalıdır. Kapatılan Hıfsısıhha Enstitüsü derhal açılmalı, aşı üretimi için gereken tüm koşullar ve kaynaklar sağlanmalıdır. Yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı; insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Türkiye’de, toplumsal bağışıklık için en az 120 milyon doz aşıya ihtiyaç varken; bugün gelmesi beklenen aşı ile, sadece 10 milyon dozu alınabilmiştir. Devamının gelip gelmeyeceği ya da ne zaman geleceği ise belirsizliğini korumaktadır. Harcamalarda, aşıya öncelik verilmeli, acilen gerekli anlaşma ve planlamalar yapılarak, yeterli dozda aşı alımı sağlanmalıdır. Yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı; insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Sağlık Bakanlığı, aşılamada öncelikli olanlar listesi yayınlamasına rağmen, bir grup yandaş- zengin-mutlu azınlığa ayrıcalık sağlandığı görülmektedir. Anayasal bir hak olan yaşam hakkı ve sağlığa erişim hakkı sadece zenginler, imtiyazlıların değil tüm vatandaşların hakkıdır. COVID-19 aşısının dağıtılması ve kişilerin aşılanması konusunda, etik ve bilimsel ilkelere, eşitlik ve hakkaniyete aykırı uygulamalara son verilmelidir. Salgınla mücadelede, keyfiyete, plansızlığa yer yoktur. Risk gruplarına öncelik tanınarak, planlı, yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı; insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Ölüm oranlarında, sağlık emekçilerinden sonra, yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda olan, işe-gidiş gelişte toplu ulaşımı kullanan, hiçbir önlem alınmayan işyerlerinde çalışan emekçiler başı çekiyor. Ayrıcalıklılara, yandaşlara değil, risk gruplarına, salgının başından beri çarklar dönsün diye kaderine terk edilen işçilere-e emekçilere aşılamada öncelik; planlı, yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı, insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Hükümet salgınla mücadeleye yeterli bütçe ayırmalı, geçilmeyen köprü-otoyollar için, şehir hastaneleri için yandaş müteahhitlere garanti ödemelerine son verilmeli; bu paralar, öncelikle aşı alımı ve ülkemizde aşı üretimi, sağlık kurumlarının ihtiyaçları için harcanmalıdır. Planlı, yaygın, güvenilir, ücretsiz aşı, insan hakkı ve salgının bitirilmesi için zorunludur. Salgın yönetiminde başarı şeffaflık ve sağlık emekçilerinin örgütlerinin, TTB’nin, toplumun mücadeleye katılımıyla mümkündür Bilim kurulu, çoğunluğu sağlık meslek örgütleri, SES, TTB temsilcilerinden oluşacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, salgın ve aşılama süreci, bu kurul tarafından yönetilmelidir. Tüm gerçekler, kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
X
X
X