25 Aralık 2022, Pazar

“NEREDEN BİZ GÜCÜ ALIRIZ? ”

Bertolt Brecht’in “Dayanışma” şiiri “ Haydi unutmayalım nereden biz gücü alırız hem açken hem de tokken haydi unutmayalım bu dayanışmayı” dizeleriyle başlar. Bugün 6 Mayıs ve bu tarih, Demokrasi için Hukukçular olarak bizler için nereden güç aldığımızı söylemek bakımından oldukça anlamlı bir gün.

Bugün; Türkiye gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 50. Yıl dönümü. Tüm dünyada yükselen emperyalizme karşı öğrenci hareketleri ile hatırlanan 68’ kuşağının Türkiye’deki etkileri, hem öğrenci hem de işçi ve köylü ayaklanmaları olarak kendini göstermiştir. Türkiye 68’ öğrenci hareketinin özgün olan yanı; büyük şehirlerde işçi, kırsal kesimde köylü ayaklanmalarına bilinçle yol gösterici olmasıdır. Emperyalizme karşı mücadelede; Deniz, Yusuf, Hüseyin’in birer halk kahramanı olarak görülmesi ve isimlerinin her üniversitede, fabrikada, köyde ve yeni doğan çocukların isminde yaşamasının sebebi elbette ki bir tesadüf değildir. İsimlerinin ve mücadelelerinin bize miras kalmasının sebebi; mücadele tarihine aydınlık bilinçle yoğrulmuş bir gelecek tahayyülü bırakmalarıdır.

Deniz GezmişDeniz, Yusuf ve Hüseyin’in; askeri mahkemece görülen, “Anayasal Düzeni Yıkmak” isnadıyla yargılandıkları davada idamlarına hükmedilmesi elbette ki hukukun temel ilkeleri göz önünde bulundurulmadan,  siyasi saiklerle ve eşit, özgür ve bağımsız bir ülke için mücadele eden üç gencin ideolojilerinin de öleceği düşüncesiyle verilmiş bir karardır. Bugün de sürekli olarak; siyasi saiklerle verilmiş adaletten yoksun yargı kararları ve işçi, emekçi yığınlarının sömürüsüne dayanan yalnızca burjuvazinin çıkarına hizmet eden uygulamalar ile karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla bu dönemde de hukukçular olarak bizlere Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in mücadele pratiğinin öğrettikleriyle kararlılık ve bilinçle mücadele etmek düşmektedir. Elbette ki, bu mücadele de işçi ve emekçi halka bağlılık ile gerçekleştirilmelidir. Türkiye halklarının mücadelesi, idam kararıyla amaçlandığı gibi ideolojileri öldürmek bir yana dursun Deniz Gezmiş’in “Düşüncelerimi öldüremeyeceksiniz.” sözünü her gün tekrar doğrulamaktadır.

Deniz GezmişBrecht şiirinin devamında “işçileri tüm dünyanın bir amaçta birleşsin dünyadaki tüm nimetleri hep beraber paylaşsın…” der ve “Gelecek kimindir?” diyerek şiirini sonlandırır. Biz öğrenciler, stajyerler, genç avukatlar ve emekçi halklarla birlikte mücadele eden hukukçular olarak; hukuk öğrencisi Deniz Gezmiş’in, Beyazıt’ın ana kapısındaki fotoğrafında olduğu gibi söylediklerini ve pratiğini öğrenerek mücadele yolumuzu çizmekteyiz. İşte bu nedenle bugün nereden biz güç alırız  sorusuna vereceğimiz cevap açıktır: Bizler Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam sehpasındaki son sözlerinden güç alırız.

(yazı ilk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 48. Yıl dönümünde, 06.05.2020 de bu sitede yayınlanmıştı.)

Deniz Gezmiş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
X
X
X