25 Aralık 2022, Pazar

CORONA GÜNLERİNDE AVUKATLAR İÇİN DESTEK TALEPLERİMİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle duruşmaların ve kalem işlerinin ertelenmesi, avukat gelirlerinin de ertelenmesi anlamına gelmektedir. Salgın ve izolasyon tedbirlerinin daha uzun bir süre devam edeceği dikkate alındığında; özellikle genç, ücretli çalışan ve stajyer avukatlar açısından ciddi mali ve geçim yüklerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, zor durumda olan avukatlar için Barolar ve Barolar Birliği tarafından bazı destek önlemlerinin hayata geçirilmesi mesleki dayanışmanın gereğidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde salgın hastalık nedeniyle çalışma koşullarının ortadan kalktığı hallerde yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca kamu genel bütçesinden talep edilecek ek kaynaklarla bu destek programının hayata geçmesi sağlanmalıdır.

  1. 5 yıla kadar kıdemi bulunan bağımsız çalışan avukatlara, en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti, kira ve varsa personel giderleri ödenmelidir.
  2. Coronavirüs salgını nedeniyle iş sözleşmesi sona eren, işsizlik ödeneği kriterlerini taşımayan işçi avukatlara ve stajının ikinci 6 aylık dönemindeki stajyer avukatlara en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti ödemesi yapılmalıdır.
  3. Zor durumda bulunan tüm avukatlara 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmelidir.
  4. Salgın döneminde, baro aidat borçları en az 6 ay süreyle faizsiz ertelenmelidir.
  5. Avukatların banka, SGK, vergi borçlarının tahsilinin en az 1 yıl süreyle durdurulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlıklar ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
  6. Salgın sürecinde yaşanacak sağlık sorunları nedeniyle her meslektaşın danışabileceği bir sağlık iletişim ağı oluşturulmalıdır.
  7. Meslektaş ve ailelerinin coronavirüs salgını nedeniyle karşılaşacakları teşhis, test ve tedavi gereksinimlerinin başka bir sevk zincirine ihtiyaç olmaksızın anlaşmalı hastaneler tarafından yapılması, ayaktan tedavi süreçleri dahil olmak üzere masrafların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanması sağlanmalıdır.
  8. 65 yaş üstü meslektaşların aciliyet arz eden işleri için destek olacak komisyonlar kurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
X
X
X