19 Haziran 2020, Cuma

Yargı Kararları

POLİSİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI SONUCU HAYATİ TEHLİKE OLUŞMASI VE SORUŞTURMADAKİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLMESİNE İLİŞKİN MELİH DALBUDAK KARARI

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/2/2020 tarihinde, Melih Dalbudak (B. No: 2016/16050) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu sokakta yürürken polisin ateşlediği biber gazı kapsüllerinden (gaz fişeği) birinin alnına isabet etmesi sonucu yaralandığını belirterek özel bir hastaneden aldığı adli raporu …

Devamını Oku »

YAŞAM HAKKI VE ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN SADIK KOÇAK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

Başvuru No: 2013/841 Karar Tarihi: 23/1/2014 Başvurucu, Şaban KOÇAK’ın askerlik görevini yerine getirdiği sırada intihar etmesi, olay hakkında yürütülen ceza soruşturmasından sonuç alınamaması, idare aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasında hükmedilen tazminatın yetersiz olmasından bahisle Anayasa’da düzenlenen yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi iddiasına ilişkindir.  Başvurucular, idarenin …

Devamını Oku »

YAŞAM HAKKINA İLİŞKİN SERPİL KERİMOĞLU VD. BAŞVURUSU ( BAYRAM OTELİ KARARI )

Başvuru No:  2012/752 Karar Tarihi: 17/9/2013 Başvuru, Van Valisi ve AFAD görevlilerinin mevzuatta kendilerine yüklenilen görevleri yerine getirmemek suretiyle görevi kötüye kullandıkları, otelde hasar tespitinin yapılmadığı, hasara rağmen otele girişin yasaklanmadığı ve taksirle ölüme sebep olduklarını belirterek Anayasa’nın 17. maddesinde tanımlanan yaşam hakkının ihlal edildiğine ve ikinci olarak, Yargıtay Cumhuriyet …

Devamını Oku »

YAŞAM HAKKINA İLİŞKİN İLKER BAŞER VE DİĞERLERİ KARARI

Başvuru No: 2013/1943 Karar Tarihi: 09/09/2015 Olaylar Hamilelik sürecinde tetkikleri Ankara’da bulunan bir sağlık kuruluşunda yapılan Meliha Başer, 5/11/2002 tarihinde İlker Başer’i dünyaya getirmiştir. Doğum sonrasında hareketlerinden şüphelenilen bebeğin kontroller sonucunda korpus kallosum agenezisi olarak adlandırılan rahatsızlıkla doğduğu anlaşılmıştır. Başvurucuların Sağlık Bakanlığı ve ilgili doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat …

Devamını Oku »

ZORLAMA HAPSİ UYGULANMAMASI SURETİYLE YAŞAM HAKKI İHLALİ – Ö.T. BAŞVURUSU

Başvuru No: 2015/16029 Karar Tarihi: 19.02.2019 Başvuru, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Yasa kapsamında zorlama hapsi uygulanması talebinin reddi suretiyle kişinin maddi ve manevi varlığının koruma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. Başvurucunun kimlik bilgileri talep üzerine gizli tutulmuştur. Mahkeme, başvuru üzerine Anayasa’nın 17. Maddesi bağlamında inceme …

Devamını Oku »

RAHİL DİNK VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU

Başvuru No: 2012/848 Karar Tarihi: 17/7/2014 Başvurucular, birinci derece yakınları olan kişinin öldürülmesi olayı üzerine başlatılan soruşturmanın özellikle kamu görevlileri yönünden etkili bir şekilde yürütülmediğini, soruşturma dosyasının kendilerine karşı gizli tutularak evrak verilmediğini, konu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 14/9/2010 tarihinde verilen kararın gereklerinin iç hukukta …

Devamını Oku »

YAŞAM HAKKINA İLİŞKİN FAHRİYE ERKEK VE DİĞERLERİ KARARI

Başvuru No: 2013/4668 Karar Tarihi: 16/9/2015 Olaylar Başvuruculardan Fahriye Erkek’in oğlu, diğer başvurucuların ise kardeşi olan 1979 doğumlu M.E., olay tarihinde başvurucular ile birlikte aynı meskende ikamet etmektedir. Başvurucular ve M.E. 1990’lı yıllarda Diyarbakır ilindeki köylerinde ikamet etmekte iken o tarihlerde bölgede silahlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü tarafından örgüte yardım …

Devamını Oku »

AYŞE ÖĞRETMEN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/5/2019 tarihinde, Ayşe Çelik (B. No: 2017/36722) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Bir dönem sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan başvurucu, kamuoyunda “hendek olayları” olarak adlandırılan şiddet olaylarının yaşandığı sırada, ulusal ölçekli bir televizyon kanalında canlı olarak yayımlanan programa telefonla …

Devamını Oku »

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN BEKİR COŞKUN KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Bekir Coşkun’un bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12151) başvurucunun bir köşe yazısı nedeniyle aleyhine açılan ceza davasında hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmesinin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu, ülke genelinde günlük yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi yazarıdır. Başvurucu, Gazetenin 4/7/2013 tarihli nüshasında İstanbul’da başlayıp …

Devamını Oku »

7072 SAYILI KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ

Anayasa Mahkemesi 19/2/2020 tarihinde E.2018/91 numaralı dosyada, 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İptal davasına konu edilen 7072 sayılı Kanun, olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK’nın TBMM tarafından onaylanması …

Devamını Oku »